9:00 - 18:00

ПН - ПТ

+7 (8142) 33-15-15

Прайс


Название

Длина

Материал

Цена

6 м

Ст3сп/пс

от 81000 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 81000 руб./тонна

мотки м

Ст3сп/пс

от 84500 руб./тонна

6 м

25Г2С

от 92000 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 92800 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 92100 руб./тонна

мотки м

35ГС

от 86700 руб./тонна

6 м

от 76800 руб./тонна

11.7 м

от 75700 руб./тонна

12 м

от 75700 руб./тонна

мотки м

от 80100 руб./тонна

мотки м

от 82900 руб./тонна

6 м

Ст3сп/пс

от 80400 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 81100 руб./тонна

мотки м

Ст3сп/пс

от 81600 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 86700 руб./тонна

6 м

от 74500 руб./тонна

11.7 м

от 73400 руб./тонна

12 м

от 73400 руб./тонна

мотки м

от 82300 руб./тонна

мотки м

от 82900 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 77600 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 82300 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 81500 руб./тонна

11.7 м

от 71800 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 78700 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 78100 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 80500 руб./тонна

11.7 м

от 72900 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 78700 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 77000 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 82700 руб./тонна

11.7 м

от 72900 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 82300 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 82300 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 80500 руб./тонна

11.7 м

от 72900 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 78700 руб./тонна

12 м

Ст3сп/пс

от 43990 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 80300 руб./тонна

12 м

25Г2С

от 80300 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 80500 руб./тонна

11.7 м

от 71800 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 82800 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 79300 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 80000 руб./тонна

11.7 м

от 72900 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 88500 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 80300 руб./тонна

11.7 м

от 71800 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 88000 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 80300 руб./тонна

11.7 м

от 71800 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 84000 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 80300 руб./тонна

11.7 м

от 73400 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 84000 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 83600 руб./тонна

11.7 м

от 73400 руб./тонна

6 м

Ст3сп/пс

от 87300 руб./тонна

мотки м

Ст3сп/пс

от 88500 руб./тонна

6 м

25Г2С

от 86700 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 89800 руб./тонна

мотки м

35ГС

от 87800 руб./тонна

6 м

от 86700 руб./тонна

11.7 м

от 43990 руб./тонна

мотки м

от 85600 руб./тонна

мотки м

от 80200 руб./тонна

6 м

Ст3сп/пс

от 81000 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 81000 руб./тонна

мотки м

Ст3сп/пс

от 79900 руб./тонна

6 м

25Г2С

от 92800 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 92800 руб./тонна

мотки м

25Г2С

от 84400 руб./тонна

6 м

35ГС

от 93100 руб./тонна

мотки м

35ГС

от 87800 руб./тонна

6 м

от 79000 руб./тонна

11.7 м

от 81200 руб./тонна

12 м

от 82900 руб./тонна

мотки м

от 78400 руб./тонна

мотки м

от 79600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 106900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 101700 руб./тонна

6 м

Ст3

от 104500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 103600 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 112000 руб./тонна

6 м

09Г2С

от 112000 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 112000 руб./тонна

11 м

Ст3

от 89700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 91700 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 114400 руб./тонна

12 м

Ст3

от 98400 руб./тонна

12 м

Ст3

от 99500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 111400 руб./тонна

11 м

Ст3

от 88900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 90700 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 113000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 103600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 101800 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 112000 руб./тонна

11 м

Ст3

от 92500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 92900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 103600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 103600 руб./тонна

9 м

Ст3

от 89700 руб./тонна

11 м

Ст3

от 89700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 92200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 109100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 91200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 106000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 100100 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 107800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 100100 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 105100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 101100 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 108800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95900 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 119500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 91200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 108800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 91200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 108800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 103100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 99500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 94100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 90300 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 105100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 90300 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 105100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 110900 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 134900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 103100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 89700 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 104200 руб./тонна

12 м

Ст3

от 92000 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 104200 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 103100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 79600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 101000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 109400 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 131200 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

12 м

Ст3

от 100600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 100600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86300 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86300 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86300 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 84000 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 130000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 98100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 88500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

12 м

Ст3

от 98100 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95600 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 98100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 88500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 88500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 100700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 94500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 94500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 97500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 97800 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 95500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 97800 руб./тонна

Ст35

от 113500 руб./тонна

Ст35

от 123400 руб./тонна

Ст35

от 123400 руб./тонна

Ст35

от 126400 руб./тонна

Ст35

от 113500 руб./тонна

Ст35

от 119200 руб./тонна

Ст35

от 199400 руб./тонна

Ст35

от 187100 руб./тонна

Ст35

от 181900 руб./тонна

Ст35

от 181800 руб./тонна

Ст35

от 149000 руб./тонна

Ст35

от 158300 руб./тонна

Ст35

от 125400 руб./тонна

Ст35

от 158400 руб./тонна

Ст20

от 158600 руб./тонна

Ст20

от 195400 руб./тонна

Ст20

от 159200 руб./тонна

6 м

Ст3

от 82800 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 81700 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 80600 руб./тонна

6 м

Ст3

от 82200 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 81700 руб./тонна

6 м

Ст3

от 87800 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 81000 руб./тонна

6 м

Ст3

от 83900 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 79400 руб./тонна

6 м

Ст3

от 86100 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 76600 руб./тонна

6 м

Ст3

от 90600 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

AISI304

от 428500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 92600 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

AISI304

от 428500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 86600 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

AISI304

от 430400 руб./тонна

6 м

Ст3

от 86600 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 86600 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 86600 руб./тонна

6 м

Ст45

от 113000 руб./тонна

6 м

40Х

от 120700 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

AISI304

от 432100 руб./тонна

6 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

6 м

Ст20

от 113000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 113000 руб./тонна

6 м

40Х

от 120700 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

AISI304

от 439200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 98200 руб./тонна

6 м

Ст20

от 113000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 113000 руб./тонна

6 м

40Х

от 120700 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

AISI304

от 453300 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 98200 руб./тонна

6 м

Ст20

от 113000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 113000 руб./тонна

6 м

40Х

от 120700 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

AISI304

от 439200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 98200 руб./тонна

6 м

Ст20

от 113000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 113000 руб./тонна

6 м

40Х

от 120700 руб./тонна

AISI304

от 437300 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 98200 руб./тонна

6 м

Ст3

от 119200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

AISI304

от 426200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 679800 руб./тонна

Ст3

от 149000 руб./тонна

Ст3

от 104800 руб./тонна

Ст3

от 64700 руб./тонна

Ст3

от 94600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 92300 руб./тонна

3 м

1561

от 631700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 728000 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 604000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 101500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 88500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 88500 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 101500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 123600 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 448000 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 301200 руб./тонна

3 м

AISI201

от 252100 руб./тонна

3 м

AISI303

от 495000 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 292000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 138600 руб./тонна

бухта

Ст3

от 138600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

1561

от 509600 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 492400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

2 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 518000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 135600 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

1 м

Л63

от 845500 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

Д16

от 494000 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 501600 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16

от 494000 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 501600 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 135600 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

1 м

Л63

от 845500 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 90300 руб./тонна

3 м

1561

от 564500 руб./тонна

3 м

АМг6

от 650900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 604000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 101500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 88500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 88500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 88500 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 101500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 123600 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 301200 руб./тонна

3 м

AISI201

от 257700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 496300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 436700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 135600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК4-1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 573600 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

1 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16

от 494000 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 528600 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 135600 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

1 м

Л63

от 845500 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 289600 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 441500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 505900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

Д16

от 494000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 448000 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 573600 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

1 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16

от 494000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

1 м

Л63

от 854200 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 443100 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 391900 руб./тонна

6 м

AISI321

от 436700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 84100 руб./тонна

3 м

АМг5

от 579200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 650900 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 604000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 100500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 88500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 99500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 257700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 501500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 135600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК4-1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 573600 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

1 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16

от 494000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 102300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

1 м

Л63

от 854200 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 505900 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 573500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

3 м

AISI201

от 252100 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 573600 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

1 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 102300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

1 м

Л63

от 854200 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 289600 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

6 м

AISI321

от 441500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 505900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

1561

от 557100 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 547600 руб./тонна

3 м

АМг6

от 642100 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 573500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 100500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84600 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 99500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 448000 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 257700 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 759200 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 543800 руб./тонна

3 м

AISI321

от 441500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 129500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 582200 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

1 м

Л63

от 854200 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 582200 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1.5 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 102300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 436700 руб./тонна

6 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 573500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84600 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 257700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 496300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 526500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 289300 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

1.5 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 102300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 85400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 507100 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК4-1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 289600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

1561

от 557100 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 547600 руб./тонна

3 м

АМг6

от 604500 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 573500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 100500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84600 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 99500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI303

от 501500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 391900 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 102300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

1 м

М1

от 922100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 443100 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 587300 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 544800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 100500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84600 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 289600 руб./тонна

6 м

AISI304

от 391900 руб./тонна

6 м

AISI321

от 441500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 448000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 587300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 561100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 289600 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 543800 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

6 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

1561

от 518500 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 547600 руб./тонна

3 м

АМг6

от 587300 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 561100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 100500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 443100 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 252100 руб./тонна

3 м

AISI303

от 496300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 391900 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 436700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 289300 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АК4-1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

Д16

от 502900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 86800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

6 м

AISI304

от 396000 руб./тонна

6 м

AISI321

от 436700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 544800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI303

от 496300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 526500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

3 м

Д16

от 669400 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 109800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 443100 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 109800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг6

от 587300 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 544800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 100500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI303

от 495000 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 543800 руб./тонна

3 м

AISI321

от 441500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 697300 руб./тонна

0.4 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

2 м

Д16

от 669400 руб./тонна

3 м

Д16

от 669400 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 120400 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 448000 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

6 м

AISI321

от 441500 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 787000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 278500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 439700 руб./тонна

3 м

AISI321

от 479100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

1561

от 518500 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 506600 руб./тонна

3 м

АМг6

от 587300 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 544800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 137900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 100500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 99500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI303

от 501500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 526500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 289300 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

0.4 м

БрОЦС5-5-5

от 859100 руб./тонна

1 м

Д16

от 669400 руб./тонна

3 м

Д16

от 669400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 109800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 109800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 443100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 532200 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 250200 руб./тонна

3 м

AISI303

от 496300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 396000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 289600 руб./тонна

3 м

AISI304

от 391900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

1561

от 506500 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 492400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 515000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 532200 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 441500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

1 м

Д16

от 830500 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 448000 руб./тонна

6 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 515000 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 532200 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 443100 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 759200 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 515000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 537700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

3 м

Л63

от 929200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 787000 руб./тонна

3 м

М1

от 922100 руб./тонна

3 м

AISI201

от 268000 руб./тонна

3 м

AISI304

от 445100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 472000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

1561

от 506500 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 492400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 515000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 532200 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 135600 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 252100 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 543800 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 292000 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 505900 руб./тонна

1 м

Д16

от 830500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 537700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 443100 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 492400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 515000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 532200 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 135600 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 80800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

3 м

AISI321

от 436700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 289300 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 515000 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 532200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 515000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 83000 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 448000 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI304

от 391900 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

3 м

Л63

от 929200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 671700 руб./тонна

3 м

М1

от 922100 руб./тонна

3 м

AISI304

от 445100 руб./тонна

6 м

AISI304

от 433400 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

1561

от 509600 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 492400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 515000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 1173700 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 1173700 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 532200 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 135600 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 98400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 83000 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 94900 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 289600 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI303

от 495000 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 520000 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 536100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 289300 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 505900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 537700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 83000 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 484400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 1092500 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 1033100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 739900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 518000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

3 м

Л63

от 845500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 653000 руб./тонна

3 м

М1

от 909800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 448000 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI201

от 253500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 526500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 436700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 292000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 87600 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 224000 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 396000 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 84100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 82300 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 134700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 445500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 441500 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 504500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 287000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 217000 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 118100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 114900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 122100 руб./тонна

3 м

Л63

от 929200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 671700 руб./тонна

3 м

М1

от 922100 руб./тонна

3 м

AISI201

от 247800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 394500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 762400 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 543800 руб./тонна

3 м

AISI321

от 435500 руб./тонна

3 м

AISI431

от 284700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 88700 руб./тонна

3 м

1561

от 509600 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 241000 руб./тонна

3 м

АМг5

от 484400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 560000 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 931600 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 931600 руб./тонна