9:00 - 18:00

ПН - ПТ

+7 (8142) 33-15-15

Прайс


Название

Длина

Материал

Цена

мотки м

Ст3сп/пс

от 53200 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 58700 руб./тонна

6 м

Ст3сп/пс

от 55400 руб./тонна

мотки м

35ГС

от 56100 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 59600 руб./тонна

6 м

25Г2С

от 59500 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 60000 руб./тонна

мотки м

от 54600 руб./тонна

12 м

от 56100 руб./тонна

6 м

от 56800 руб./тонна

11.7 м

от 57500 руб./тонна

мотки м

от 59600 руб./тонна

мотки м

Ст3сп/пс

от 56100 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 51800 руб./тонна

6 м

Ст3сп/пс

от 50500 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 44650 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 56100 руб./тонна

мотки м

от 54600 руб./тонна

12 м

от 53200 руб./тонна

6 м

от 54600 руб./тонна

11.7 м

от 53200 руб./тонна

мотки м

от 59600 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 49100 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 52700 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 53200 руб./тонна

11.7 м

от 49100 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 49100 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 52100 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 50500 руб./тонна

11.7 м

от 49100 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 49100 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 53500 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 49800 руб./тонна

11.7 м

от 49100 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 51900 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 52100 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 53200 руб./тонна

11.7 м

от 49100 руб./тонна

12 м

Ст3сп/пс

от 43990 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 49800 руб./тонна

12 м

25Г2С

от 51900 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 52100 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 51900 руб./тонна

11.7 м

от 49100 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 49100 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 51700 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 51300 руб./тонна

11.7 м

от 49100 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 51900 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 44100 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 51900 руб./тонна

11.7 м

от 49100 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 52700 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 45750 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 51900 руб./тонна

11.7 м

от 48200 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 52700 руб./тонна

11.7 м

35ГС

от 41900 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 51900 руб./тонна

11.7 м

от 49100 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 55500 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 54100 руб./тонна

11.7 м

от 54600 руб./тонна

мотки м

Ст3сп/пс

от 53200 руб./тонна

6 м

Ст3сп/пс

от 57300 руб./тонна

мотки м

35ГС

от 56800 руб./тонна

6 м

25Г2С

от 56100 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 58100 руб./тонна

мотки м

от 54600 руб./тонна

11.7 м

от 43990 руб./тонна

6 м

от 55900 руб./тонна

мотки м

от 56800 руб./тонна

11.7 м

Ст3сп/пс

от 56700 руб./тонна

мотки м

Ст3сп/пс

от 53200 руб./тонна

6 м

Ст3сп/пс

от 56100 руб./тонна

мотки м

35ГС

от 56800 руб./тонна

6 м

35ГС

от 60200 руб./тонна

мотки м

25Г2С

от 54600 руб./тонна

11.7 м

25Г2С

от 60000 руб./тонна

6 м

25Г2С

от 60000 руб./тонна

мотки м

от 54600 руб./тонна

12 м

от 42890 руб./тонна

6 м

от 58700 руб./тонна

11.7 м

от 60000 руб./тонна

мотки м

от 56100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 101100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 96200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 95600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 98000 руб./тонна

6 м

Ст3

от 98900 руб./тонна

6 м

09Г2С

от 95600 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 95600 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 97600 руб./тонна

11 м

Ст3

от 84900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 93100 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 95000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 94100 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 96400 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85800 руб./тонна

11 м

Ст3

от 84100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 98000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 96300 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 95600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 87900 руб./тонна

11 м

Ст3

от 87500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 98000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 98000 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 93100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 87200 руб./тонна

9 м

Ст3

от 84900 руб./тонна

11 м

Ст3

от 84900 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 90500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 92000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85400 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 89700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85400 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 92800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 102000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 93100 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 92800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

12 м

Ст3

от 86200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 92800 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 88000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 84900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 89000 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 89700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85400 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85400 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 89700 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 115100 руб./тонна

12 м

Ст3

от 107700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85800 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 88000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 88900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 84900 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 88900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 87000 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 88000 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 67900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 95500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 111900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 106200 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 85800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 110900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 83700 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85800 руб./тонна

12 м

Ст3

от 83700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81500 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 83700 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 81600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 83700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 83700 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 85900 руб./тонна

12 м

Ст3

от 83700 руб./тонна

12 м

Ст3

от 80600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 80600 руб./тонна

12 м

Ст3

от 80900 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 83200 руб./тонна

12 м

Ст3

от 80900 руб./тонна

12 м

09Г2С

от 81500 руб./тонна

12 м

Ст3

от 79200 руб./тонна

12 м

Ст3

от 83400 руб./тонна

Ст35

от 62400 руб./тонна

Ст35

от 67800 руб./тонна

Ст35

от 67800 руб./тонна

Ст35

от 69500 руб./тонна

Ст35

от 62400 руб./тонна

Ст35

от 65500 руб./тонна

Ст35

от 109600 руб./тонна

Ст35

от 102800 руб./тонна

Ст35

от 100000 руб./тонна

Ст35

от 99900 руб./тонна

Ст35

от 81900 руб./тонна

Ст35

от 87000 руб./тонна

Ст35

от 68900 руб./тонна

Ст35

от 87100 руб./тонна

Ст20

от 87200 руб./тонна

Ст20

от 107400 руб./тонна

Ст20

от 87500 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 51900 руб./тонна

6 м

Ст3

от 48500 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 47700 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 55400 руб./тонна

6 м

Ст3

от 56800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 56800 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 51900 руб./тонна

6 м

Ст3

от 56100 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 50500 руб./тонна

мотки м

Ст3

от 51900 руб./тонна

6 м

Ст3

от 56100 руб./тонна

6 м

Ст3

от 85800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

AISI304

от 308500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 87700 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

AISI304

от 308500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 82000 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

AISI304

от 309800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 82000 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 82000 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 82000 руб./тонна

6 м

40Х

от 93000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 87100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

AISI304

от 311100 руб./тонна

6 м

Ст3

от 84000 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 84000 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 84000 руб./тонна

6 м

40Х

от 93000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 87100 руб./тонна

6 м

Ст20

от 87100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

AISI304

от 316200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 93000 руб./тонна

6 м

40Х

от 93000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 87100 руб./тонна

6 м

Ст20

от 87100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

AISI304

от 326300 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 93000 руб./тонна

6 м

40Х

от 93000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 87100 руб./тонна

6 м

Ст20

от 87100 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

AISI304

от 316200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 93000 руб./тонна

6 м

40Х

от 93000 руб./тонна

6 м

Ст45

от 87100 руб./тонна

6 м

Ст20

от 87100 руб./тонна

AISI304

от 314800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

6 м

Ст3

от 93000 руб./тонна

6 м

Ст3

от 112900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

AISI304

от 306800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 709800 руб./тонна

Ст3

от 81900 руб./тонна

Ст3

от 57600 руб./тонна

Ст3

от 35600 руб./тонна

Ст3

от 52000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 80900 руб./тонна

3 м

1561

от 512700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 512700 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 406200 руб./тонна

3 м

AISI420

от 174800 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 127700 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 123300 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 125300 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 93800 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 91100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 79400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 79400 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 79400 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 279700 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 247500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 324600 руб./тонна

3 м

AISI201

от 176700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 203400 руб./тонна

бухта

Ст3

от 177600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 158700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

1561

от 413600 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 377300 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

2 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 348300 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 336300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 122500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 121200 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 125300 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

1 м

Л63

от 649800 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

Д16

от 337300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 337300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 117100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 124400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16

от 337300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 337300 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 336300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 117100 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 125700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123200 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 125300 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

1 м

Л63

от 649800 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 117100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 79200 руб./тонна

3 м

1561

от 458200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 458300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 406200 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 125800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 130700 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 93800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 79400 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 79400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 79400 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 91100 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 79400 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 247500 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI321

от 419200 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 325400 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI201

от 180600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 172900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК4-1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 403900 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

1 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16

от 337300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 355500 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 336300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 123200 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 125700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123200 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 125300 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

1 м

Л63

от 649800 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 238000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 423800 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 421600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

Д16

от 337300 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 117100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 279700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 403900 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

1 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16

от 337300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 119600 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123200 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 336300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

1 м

Л63

от 656500 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 276600 руб./тонна

6 м

AISI321

от 419200 руб./тонна

6 м

AISI304

от 257000 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 73700 руб./тонна

3 м

АМг5

от 443800 руб./тонна

3 м

АМг6

от 458300 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 406200 руб./тонна

3 м

AISI420

от 169400 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 122000 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 125300 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 92900 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 89300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 79400 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI201

от 180600 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI303

от 328800 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 172900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК4-1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 403900 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

1 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16

от 337300 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 336300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 125700 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 119600 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 121900 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 94600 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

1 м

Л63

от 656500 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 421600 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 385700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI201

от 176700 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 403900 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

1 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

1 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 336300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 117100 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 121200 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123800 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 94600 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

1 м

Л63

от 656500 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 238000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 421600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

1561

от 452200 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 419600 руб./тонна

3 м

АМг6

от 452200 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 385700 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 130700 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 126300 руб./тонна

3 м

AISI420

от 174700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 124400 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 92900 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 89300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 279700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI321

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 602300 руб./тонна

3 м

AISI201

от 180600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 172900 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 410000 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 336300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 117100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123200 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 118300 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

1 м

Л63

от 656500 руб./тонна

1 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 410000 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1.5 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 117100 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 130700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 126300 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 94600 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

6 м

AISI321

от 419200 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 385700 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 334000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 128800 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 410300 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 325400 руб./тонна

3 м

AISI201

от 180600 руб./тонна

3 м

AISI431

от 201500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

1.5 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 118300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 117100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 122500 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 94600 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 76700 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 422600 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК4-1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 118300 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 118300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 77600 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 238000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

1561

от 452200 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 419600 руб./тонна

3 м

АМг6

от 425700 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 385700 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 334000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 123800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 124400 руб./тонна

3 м

AISI420

от 174700 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 92900 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 89300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 257000 руб./тонна

3 м

AISI303

от 328800 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

1 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

1 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 127700 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 128300 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 130700 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 94600 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

1 м

М1

от 768400 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 276600 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 148300 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 130700 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АМг6

от 413600 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 366300 руб./тонна

3 м

AISI420

от 167200 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 125800 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 334000 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 123300 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 122500 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 92900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 128300 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 141800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 135500 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 77600 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 238000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 423800 руб./тонна

6 м

AISI304

от 257000 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 185500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 172100 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 279700 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АМг6

от 413600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 377300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 125800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 124400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 238000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 172100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 77600 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

6 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

1561

от 420800 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 419600 руб./тонна

3 м

АМг6

от 413600 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 377300 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 344900 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123800 руб./тонна

3 м

AISI420

от 167200 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 92900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 276600 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI201

от 176700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 201500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 419200 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 257000 руб./тонна

3 м

AISI303

от 325400 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АК4-1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

Д16

от 343400 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 172100 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 98500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 77600 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 77900 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 419200 руб./тонна

6 м

AISI304

от 259700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 366300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 133300 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 126600 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 410300 руб./тонна

3 м

AISI303

от 325400 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

3 м

Д16

от 457100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 172100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 98500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 98500 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 276600 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 172100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 98500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 98500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 98500 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг6

от 413600 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 366300 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 334000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 125800 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 125100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 125700 руб./тонна

3 м

AISI420

от 172700 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 92900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

3 м

AISI321

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 324600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

АМг6

от 491000 руб./тонна

0.4 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

2 м

Д16

от 457100 руб./тонна

3 м

Д16

от 457100 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 98500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 98500 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 108100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 98500 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 279700 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

6 м

AISI321

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI420

от 190500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 609100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 459900 руб./тонна

3 м

AISI304

от 288300 руб./тонна

3 м

AISI201

от 195200 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

1561

от 420800 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 388200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 413600 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 366300 руб./тонна

3 м

AISI420

от 172700 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 334000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 125100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 125700 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 127400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 92900 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 89300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI431

от 201500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 410300 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 328800 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

1 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

0.4 м

БрОЦС5-5-5

от 715900 руб./тонна

1 м

Д16

от 457100 руб./тонна

3 м

Д16

от 457100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 98500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 98500 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 98500 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 276600 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 357900 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 334000 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 120800 руб./тонна

3 м

AISI420

от 161900 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 122500 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI303

от 325400 руб./тонна

3 м

AISI201

от 175300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 259700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 172100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 120800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123700 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 238000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI304

от 257000 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

1561

от 411100 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 377300 руб./тонна

3 м

АМг6

от 362700 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 357900 руб./тонна

3 м

AISI420

от 164400 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI321

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

1 м

Д16

от 567100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 279700 руб./тонна

6 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АМг6

от 362700 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 357900 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 344900 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 123200 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 125700 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 127900 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 276600 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 602300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АМг6

от 362700 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 361600 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 120800 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 123300 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 125700 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI420

от 184100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 714200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 609100 руб./тонна

3 м

М1

от 768400 руб./тонна

3 м

AISI321

от 453100 руб./тонна

3 м

AISI304

от 291800 руб./тонна

3 м

AISI201

от 187800 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

1561

от 411100 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 377300 руб./тонна

3 м

АМг6

от 362700 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 357900 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 125300 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 125100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 125700 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 125300 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI431

от 203400 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI201

от 176700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 421600 руб./тонна

1 м

Д16

от 567100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 172100 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 361600 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 119600 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 125100 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 276600 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 377300 руб./тонна

3 м

АМг6

от 362700 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 357900 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 344900 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 125700 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 125300 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 72500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI431

от 201500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 419200 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АМг6

от 362700 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 357900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АМг6

от 362700 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 123300 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 126300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 74500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 279700 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI304

от 257000 руб./тонна

3 м

AISI420

от 165000 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 75900 руб./тонна

3 м

Л63

от 714200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 519800 руб./тонна

3 м

М1

от 768400 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI304

от 291800 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

6 м

AISI304

от 284200 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

1561

от 413600 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 377300 руб./тонна

3 м

АМг6

от 362700 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 357900 руб./тонна

3 м

AISI420

от 172700 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 125100 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 123800 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123700 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 125300 руб./тонна

11.7 м

У8А

от 90900 руб./тонна

11.7 м

Ст65Г

от 85200 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 74500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 238000 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI431

от 201500 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 417800 руб./тонна

3 м

AISI316L

от 369500 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

3 м

AISI303

от 324600 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 421600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 361600 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 121500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 118300 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 74500 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 75500 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 119600 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 371200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 348300 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 119600 руб./тонна

3 м

Л63

от 649800 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 505300 руб./тонна

3 м

М1

от 758200 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 279700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 203400 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 410300 руб./тонна

3 м

AISI201

от 177700 руб./тонна

3 м

AISI321

от 419200 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 76800 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 125100 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123200 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 124400 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75500 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 73800 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 86600 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

11.7 м

Ст20

от 75900 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

4 м

12х18H10Т

от 278100 руб./тонна

3 м

AISI321

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

6 м

AISI 321 (12X18H10Т)

от 420400 руб./тонна

4 м

14х17H2

от 235800 руб./тонна

3 м

AISI420

от 173600 руб./тонна

11.7 м

40Х

от 78500 руб./тонна

11.7 м

Ст35

от 75900 руб./тонна

11.7 м

Ст45

от 73800 руб./тонна

3 м

Л63

от 714200 руб./тонна

3 м

ЛС59-1

от 519800 руб./тонна

3 м

М1

от 768400 руб./тонна

3 м

AISI321

от 418100 руб./тонна

3 м

AISI316TI

от 423800 руб./тонна

3 м

AISI310S

от 604800 руб./тонна

3 м

AISI201

от 173700 руб./тонна

3 м

AISI431

от 198300 руб./тонна

3 м

AISI304

от 258700 руб./тонна

11.7 м

Ст3

от 77700 руб./тонна

3 м

1561

от 413600 руб./тонна

3 м

АК4-1Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АК6Т1

от 210400 руб./тонна

3 м

АМг5

от 371200 руб./тонна

3 м

АМг6

от 394300 руб./тонна

3 м

БрАЖ9-4

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖМц10-3-1.5

от 776300 руб./тонна

3 м

БРАЖНМц 9-4-4-1

от 910400 руб./тонна

3 м

БрАМц9-2

от 860900 руб./тонна

3 м

БрОФ10-1

от 978100 руб./тонна

3 м

БрОФ7-0.2

от 978100 руб./тонна

0.8 м

БрОЦС5-5-5

от 616600 руб./тонна

3 м

Д16Т

от 348300 руб./тонна

от 2 до 6 м

95Х18

от 344900 руб./тонна

от 2 до 6 м

40Х13

от 125100 руб./тонна

от 2 до 6 м

30Х13

от 124400 руб./тонна

от 2 до 6 м

20Х13

от 123200 руб./тонна

11.7 м

9ХС

от 125300 р